Cтудентам

Менеджмент проектів і консалтинг

Мiсiя програми - підготувати фахiвцiв, що матимуть: фундаментальну економічну підготовку, комплексну підготовку в галузі системного управління підприємством, спеціалізацію у сфері управління проектами і консалтингової діяльності. Як визнання якості підготовки відповідних фахівців ця програма пройшла акредитацію в Українській асоціації управління проектами, яка є членом Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA), завдяки чому її випускникам видається міжнародний сертифікат IPMA.

Науковий керiвник програми - БАТЕНКО Людмила Павлівна - професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри стратегії підприємств.

Основні завдання програми: озброїти випускників програми найсучаснішими знаннями та практичними навичками у обраному напрямку професійної підготовки; надати бажаючим можливість розвинути свої якості дослідників-науковців; на основі наближення формату навчання в магістратурі до найкращих західноєвропейських стандартів забезпечити отримання слухачами навичок роботи у команді, обґрунтування та прийняття управлінських рішень та формування проектів їх реалізації, набуття майстерності презентації.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Управління проектами
 • Операційний менеджмент
 • Проектний аналіз
 • Управління витратами
 • Планування діяльності підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Правове регулювання діяльності підприємств
 • Економічне управління підприємством
 • Економіка інновацій
 • Управління конкурентоспроможніс-тю підприємства
 • Бізнес-діагностика
 • Технології управлінського консультування
 • Організація консалтингової діяльності
 • Тренінг з інформаційних технологій управління проектами
 • Тренінг  з командоутворення і групової роботи

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає дві дисципліни з чотирьох запропонованих):

 • Тренінг курс «Формування та використання інформаційної бази підприємства в системі 1С-УНФ» 
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень
 • Управління розвитком компанії
 • Стратегічний проектний менеджмент

Магістерська дипломна робота

Випускники програми працюють на посадах керівників і співробітників департаменту розвитку, департаменту стратегічного розвитку, офісу управління проектами,  менеджерами проектів, координаторами проектів, керівниками програм и координаторами портфелів проектів, проектними аналітиками, адміністраторами проектів.
 

Остання редакція: 28.07.17